Допълнителни уреди върху таблото

Добавянето на допълнителни уреди за табло се прави тогава когато ще добавяте някаква нова функционалност в автомобила. Обикновено допълнителни уреди по таблото поставят любителите на автотунинга.