Мерки за безопасност на климатик

Неправилната употреба на дайкините и неспазването на указаните в инструкциите съвети може да доведе до нараняване или повреда, както на външното, така и на вътрешното тяло.

Сериозността на опасността се указва с някои символи. Такива могат да покажат втора употреба климатик Mitsubishi MSZ J22R-W и различни неща, но основно се сведат до два важни фактора, над които трябва да се обърне сериозно внимание те са:

Warning – това е символ и указва риск от смърт или сериозно нараняване.

Caution – това е символ за риск от нараняване или повреда на имущество.

Предупрежденията на производителите на Mitsubishi MSZ J22R-W климатици и монтажниците се свеждат основно до:

Заземяване на климатика. Ако такова не бъде направено е много вероятно при късо съединение или гръмотевична буря да възникне токов удар. Не се препоръчва свързване на заземяващия кабел с газопровод, водопровод, телефонни кабини и пр.

Не е желателно дърпане на кабела за контакта. Когато се дърпа умишлено е възможно той да се увреди и да възникне токов удар.

Инсталирането на климатици от Ddtrade.bg се извършва на места, където липсват запалими неща, течности или газ. Тези устройства не бива да се монтират и около други отоплителни уреди. Опасността от пожар е голяма, както и трайно увреждане на тялото.

Въртящите се жалузи за насочване на въздушната струя не бива да се пипат с ръце. Вероятността да се увредят устройствата, както и да се причини нараняване на пръстите е голяма.

В контакта, от който се захранва климатика не бива да се ползва за други уреди. Консумацията на два и повее удара може да доведе до претоварване на мрежата и от там късо съединение, токов удар или пожар.

Редовното почистване на климатика е също толкова важно, както и правилната му експлоатация. Натрупванията от прах могат да провокират поява на влага, а тя от своя страна да повреди изолацията и това да е причина за пожар.

Желателно е главният прекъсвач да бъде изключван от захранването, когато климатика не се ползва дълго. В противен случай е възможно да възникне пожар.